Kirjaudu

9.3.2018

OMAVALVONTATIEDOTE 2018

Kainuun pelastuslaitos on aloittanut vuosittaisen pienkiinteistöjen omavalvonnan. Omavalvonnalla tarkoitetaan asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten omatoimista palotarkastusta, jonka kiinteistön omistaja tai haltija suorittaa. Omavalvonnalla pyritään kannustamaan kiinteistön käyttäjiä omatoimiseen turvallisuustason parantamiseen sekä turvallisuuden tarkkailuun.

Asuinrakennusten omavalvonta on aloitettu alkuvuodesta ja vapaa-ajan rakennusten omavalvonta aloitetaan myöhemmin keväällä. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten tarkastusväli on kymmenen vuotta, joten kaikille ei lähetetä omavalvontakirjettä. Kunnat on jaettu maantieteellisesti kymmeneen eri alueeseen, joista yhden alueen pienkiinteistöjen omistajillelähetetään omavalvontakirjeet vuosittain.

Omavalvontakirje pitää sisällään saatteen, tarkastusohjeet, pientalon omatarkastuslomakkeen, paloturvallisuusoppaan, kodin turvaoppaan, nuohoojien yhteystiedot ja palautuskirjekuoren. Mikäli saat pelastuslaitokselta omavalvontakirjeen, toimi seuraavasti:

  1. Tutustu kirjeen sisältöön (paloturvallisuusopas ja kodin turvaopas)
  2. Tee palotarkastus ja täytä tarkastuslomake
  3. Lähetä allekirjoitettu ja päivätty tarkastuslomake palautuskirjekuoressa

Mikäli kiinteistön omistaja on vaihtunut ja kirje on lähetetty väärällä nimellä tai olet saanut kirjeen ja et omista enää kyseistä kiinteistöä, pyydämme ilmoittamaan siitä oman kuntasi paloasemalle. Helpoiten tiedon saat lähetettyä omavalvonnan tarkastuslomakkeella ja palautuskirjekuorella.

Tilastollisesti tapaturmia sattuu kotona Suomessa yli 300 000 vuodessa sekä joka kolmas tapaturma sattuu kotona. Kirjeen mukana tulevan kodin turvaoppaan tarkoituksena on herättää kodin turvallisuuteen ja pyrkiä ennaltaehkäisemään kotitapaturmia.

12.2.2018

TULVA- JA PATO-ONNETTOMUUSHARJOITUS KIEHIMÄ18

Kainuussa järjestetään helmi–maaliskuun aikana tulva- ja pato-onnettomuusharjoitus KIEHIMÄ18. Harjoituksessa Kainuuseen kuvitellaan poikkeuksellisen suuri tulva ja samanaikaisesti vesistön voimalaitospadoilla ilmeneviä häiriötilanteita ja mahdollisesti myös onnettomuus.

Harjoitus toteutetaan kartta- ja johtamisharjoituksena, eikä se näy toimintana ulospäin kansalaisille. Harjoituksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoa vesistöistä ja niiden käyttäytymisestä, harjaannuttaa eri toimijoiden yhteistoimintaa sekä selkeyttää rooleja ja vastuita tulva- ja pato-onnettomuustilanteessa. Tavoitteena on myös valmistaa eri toimijatahoja tunnistamaan, ennakoimaan ja pohtimaan etukäteen tulvan tai pato-onnettomuuden aiheuttamia erityispiirteitä sekä niiden hallinta- ja torjuntatoimenpiteitä. 

Harjoituksen pääjärjestäjä on Kainuun pelastuslaitos ja suunnittelussa ovat mukana Fortum Power and Heat Oy sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Harjoitukseen osallistuu kuntia, voimayhtiöitä, Kajaanin Vesi-liikelaitos, Kainuun pelastuslaitos sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up