Kirjaudu
Loading…

Tiedotteet

Ulkoiset pelastussuunnitelmat:  
Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen pelastuslain 48§:n perusteella tietyille alueille laatima asiakirja, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Pelastuslaissa asetettuja vaatimuksia tarkennetaan sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011) sekä sisäasiainministeriön ohjeessa ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta (SM023:2010).
Ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoituksen toteutumista valvoo aluehallintovirasto.

Kainuun pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat seuraavista kohteista:
Talvivaara Sotkamo Oy
Neste Oil Oyj Kajaanin varasto
Oy Forcit Ab
Kainuun Prikaati, Vuosanka
Kainuun Prikaati, Hoikanportti ja Valkeajärvi

Kuulutukset:

Kuulemistilaisuus Terrafame Oy:n ulkoisen pelastussuunnitelman päivityksestä 7.2.2018

Turvallisuustiedotteet:
• Turvallisuustiedote Talvivaara
• Turvallisuustiedote Neste Oil
Turvallisuustiedote Forcit
Turvallisuustiedote Kainuun Prikaati

 Muut suunnitelmat:

Sammutusvesisuunnitelma

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma 2013-2016

Valvonta (palotarkastus):
Tietoa valvonnasta eli palotarkastuksestaPELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up